Monday, 9 April 2018

Položaji dece pri učenju i igri

70 % dece ima problema sa kičmom! Mislite o tome i na vreme se savetujte sa našim ergonomistima!

Monday, 2 April 2018

Ergonomske brošureNaručite svoj primerak  brošure sa ergonomskim savetima:

1. KANCELARIJSKA ERGONOMIJA  
2. ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE
3.ERGONOMSKA UPUTSTVA ZA MICROBLADING UMETNIKE
4. ORGANIZACIONA ERGONOMIJA - Vizualna komunikacija 
5. ERGONOMSKA RADNA MESTA U ŠKOLI
6. ERGONOMSKA RADNA MESTA U LABORATORIJAMASve informacije na mail: agencijaseergo@gmail.com